परीक्षण रिपोर्ट

नायलॉन कालीन टाइल BS4790 को Flammibility

कालीन टाइल -नायलॉन रंग स्थिरता AATCC163 प्रकाश गर्न को लागी

ASTMD 1335 कालीन टाइल- tuft बाँध

कालीन टाइल- AATCCC १5५ crocking को रंग स्थिरता)

AATCC १3३ प्रकाश गर्न कार्पेट टाइल रंग स्थिरता

कालीन टाइल्स पीपी आगो परीक्षण ASTMD २5५

Handtufted -रंग स्थिरता ATCC १5५

Handtufted ज्वलनशीलता BS4790 -BS5287

Handtufted -Tuft बाँध- ASTMD 1335

LVT- अग्नि रिटारन्ट ASTME 648

SPC- इन्डेन्टेशन-एन ISO24343

ASTMD 2047 को SPC- पर्ची प्रतिरोध